Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.
DEEL OPNAME - Formulier voor bevestigde gehospitaliseerde patiënten met het coronavirus COVID-19

Dit formulier dient ingevuld te worden voor elke gehospitaliseerde patiënt bevestigde door laboratorium of medische beeldvorming (thorax CT-scan) met COVID-19 bij opname van de patiënt

 

Versie 3 van de vragenlijst, 03/04/2020. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:

- Rapportage van bevestigde gevallen door middel van laboratorium of medische beeldvorming

- Diagnostische bevestiging sectie toegevoegd:

            V: "Welke test werd gebruikt om het COVID-19-infectie te diagnosticeren? »

            V: datum van de diagnose

- Schrapping van de rubriek "Laboratoriuminformatie"

- Toevoeging van de comorbiditeit "obesitas" en de mogelijkheid "andere comorbiditeit"

- Toevoeging van de optie "IEC- en Sartan-verwerking"

 

Sciensano (Belgisch instituut voor volksgezondheid) heeft een wettelijk vastgelegde onderzoeksopdracht in het kader van de volksgezondheid. Als onderdeel daarvan zal Sciensano als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verzamelen en verwerken van gehospitaliseerde patiënten met een bevestigde COVID-19 infectie. De ingevulde vragenlijsten zullen vervolgens door bevoegde onderzoekers van Sciensano verwerkt worden met als doelstelling het identificeren van risicofactoren van patiënten die ernstige complicaties vertonen tengevolge van een infectie met COVID-19, en het bestuderen van hun klinische evolute, en zo bijdragen aan de strijd tegen de epidemie.

Voor de gegevensverwerking werd een machtiging verkregen van de Kamer Social Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité (beraadslaging 17-065-n130-COVID-19). Deze gegevenswerwerking werd eveneens goedgekeurd door het Ethisch Comité van UZ Gent (dossier BC-07507).

 

Indien u vragen hebt over de rapportage van deze gegevens, gelieve een email te sturen naar hospital_datacollection@sciensano.be

 

 

(Deze vraag is verplicht)
Datum van melding
Open the date time chooser