Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Huisartsenpeilpraktijken - registratie Bewegen op verwijzing

één registratie per jaar per patiënt, tenzij er een onderbreking is geweest en de patiënt een nieuw voorschrift heeft.

Revalidatie door een fysiotherapeut is niet inbegrepen, maar kan het kan wel samen opgestart worden.

1. Identificatie
(Deze vraag is verplicht)
Code arts
(Deze vraag is verplicht)
 Startdatum van consultatieweek (maandag)
Datum/tijd kiezen
(Deze vraag is verplicht)
Geslacht patiënt
(Deze vraag is verplicht)
Leeftijd van de patiënt:
(Deze vraag is verplicht)
Welk type ID-kaart heeft uw patiënt?
(Deze vraag is verplicht)
Heeft de patient een OMNIO statuut, DMH (dringende medische hulp), OCMW of andere financiële tegemoetkoming?
(Deze vraag is verplicht)
Langdurige aandoening waaraan de patiënt lijdt:
(Deze vraag is verplicht)
Is er medicatie voorgeschreven voor deze patiënt?
2. Bewegen op verwijzing
(Deze vraag is verplicht)
Is de patiënt de afgelopen drie jaar fysiek actief geweest?
(Deze vraag is verplicht)
Heeft u al eerder (tijdens de afgelopen 2 jaar) het voordeel van fysiek actief zijn met uw patiënt besproken?
(Deze vraag is verplicht)
Heeft u tijdens dit consult andere leefstijlfactoren (bv. dieet) besproken met deze patiënt?
(Deze vraag is verplicht)
Is dit het eerste voorschrift voor bewegen op verwijzing voor deze patiënt?
(Deze vraag is verplicht)
Wat is de aanleiding tot het voorschrijven van (meer) lichaamsbeweging?
(Deze vraag is verplicht)
Type voorschrift?
(Deze vraag is verplicht)
Het voorschrift verwijst naar:
(Deze vraag is verplicht)
Heeft u de gezondheidswerker die verantwoordelijk is voor de fysieke activiteit gevraagd contact op te nemen met de patiënt?
(Deze vraag is verplicht)
Heeft u een vervolgconsult gepland met de patiënt over lichaamsbeweging?