Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.
DEEL ONTSLAG - Formulier voor bevestigde gehospitaliseerde patiënten met het coronavirus COVID-19
(Deze vraag is verplicht)
Datum van melding
Open the date time chooser

Dit formulier dient ingevuld te worden voor elke bevestigde gehospitaliseerde patiënt met COVID-19 bij opname van de patiënt.

 

Gelieve erop te letten dat het opnamegedeelte voor de patiënt wordt ingediend alvorens het ontslaggedeelte in te vullen.

 

Sciensano (Belgisch instituut voor volksgezondheid) heeft een wettelijk vastgelegde onderzoeksopdracht in het kader van de volksgezondheid. Als onderdeel daarvan zal Sciensano als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verzamelen en verwerken van gehospitaliseerde patiënten met een bevestigde COVID-19 infectie. De ingevulde vragenlijsten zullen vervolgens door bevoegde onderzoekers van Sciensano verwerkt worden met als doelstelling het identificeren van risicofactoren van patiënten die ernstige complicaties vertonen tengevolge van een infectie met COVID-19, en het bestuderen van hun klinische evolute, en zo bijdragen aan de strijd tegen de epidemie. 

Voor de gegevensverwerking werd een machtiging verkregen van de Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité. Deze gegevensverwerking werd eveneens goedgekeurd door het Ethisch Comité van UZ Gent (dossier BC-07507). 

 

Indien u vragen hebt of de rapportage van deze gegevens, stuur dan een email naar hospital_datacollection@sciensano.be

 

 

Versie 22/03/2020