Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Huisartsenpeilpraktijken - Voorafgaande/Vroegtijdige zorgplanning (VZP)

Alle sterfgevallen die zich voordeden bij patiënten van uw praktijk
1. Identificatie
(Deze vraag is verplicht)
Code arts
(Deze vraag is verplicht)
 Startdatum van consultatieweek (maandag)
Datum/tijd kiezen
2. Informatie patiënt
(Deze vraag is verplicht)
Geslacht patiënt
(Deze vraag is verplicht)
Welk type ID-kaart heeft uw patiënt?
(Deze vraag is verplicht)
Heeft de patient een OMNIO statuut, DMH (dringende medische hulp), OCMW of andere financiële tegemoetkoming?
(Deze vraag is verplicht)
Leeftijd van de patiënt bij overlijden
Indien ongekend, gelieve 999 in te vullen
(Deze vraag is verplicht)
Waar verbleef de patiënt het langst in het laatste jaar van haar/zijn leven?

Doodsoorzaak: Ziekte of aandoening die rechtstreeks de dood tot gevolg had.

Meld hieronder de logische samenhang van de ziekten/aandoeningen die geleid hebben tot de onmiddellijke doodsoorzaak. Bij vermelding van meerdere ziekten, de aan het overlijden ten grondslag liggende het laatst opgeven (“oorspronkelijke doodsoorzaak”).

Hier wordt niet de wijze van overlijden bedoeld zoals bv. hartfalen, syncope enz... maar de ziekte, het trauma of de complicatie die de dood veroorzaakte (bv. dementie, luchtweginfectie, complicaties na val, …).
(Deze vraag is verplicht)
Is door u of een andere arts de diagnose dementie gesteld?
3. Overlijden van de patiënt
(Deze vraag is verplicht)
Wat was de plaats waar de patiënt is overleden?
(Deze vraag is verplicht)

Wat was de verblijfsduur in dagen van de patiënt op de plaats van overlijden? .... dagen (max. 89 dagen, indien > 90 dagen, vul 90 in)

(Deze vraag is verplicht)
Bent u (mondeling of schriftelijk) op de hoogte gesteld van de voorkeur van de patiënt betreffende plaats van overlijden?
(Deze vraag is verplicht)
Bent u (mondeling of schriftelijk) op de hoogte gesteld van de voorkeur van de patiënt betreffende plaats van overlijden? JA, door wie
(Deze vraag is verplicht)
Waar wilde deze patiënt het liefst overlijden?
(Deze vraag is verplicht)
Was de patiënt in staat om beslissingen te nemen gedurende de laatste week vóór overlijden?
(Deze vraag is verplicht)
Was het overlijden plotseling en geheel onverwacht?
4. Behandeling patiënt voor en rond het overlijden
(Deze vraag is verplicht)
Hoe vaak had u (gemiddeld geschat) contact met patiënt of met naasten betreffende de patiënt?
(Deze vraag is verplicht)
Heeft u één of meerdere gesprekken over VZP (voorafgaande/vroegtijdige zorgplanning) gevoerd met deze patiënt en/of een naaste?
(Deze vraag is verplicht)
Wanneer voerde u voor het laatst een gesprek over VZP met deze patiënt en/of een naaste?
(Deze vraag is verplicht)
Hoeveel gesprekken over VZP heeft u in totaal gevoerd met deze patiënt?
(Deze vraag is verplicht)
Hoeveel gesprekken over VZP heeft u in totaal gevoerd met deze naaste?
(Deze vraag is verplicht)
Hoeveel gesprekken over VZP heeft u in totaal gevoerd met deze patiënt en naaste?
(Deze vraag is verplicht)
Welke thema’s heeft u (in deze gesprekken) besproken met deze patiënt en/of naaste?
Waarden, normen in het zorgtraject die belangrijk zijn voor de patiënt
Belangrijke aspecten mbt kwaliteit van leven
Ervaring(en) met ernstige ziekte of overlijden in de naaste omgeving
Angsten en onzekerheden m.b.t. huidige en toekomstige gezondheid
Bespreken van vertrouwenspersoon of wettelijke vertegenwoordiger
Informatievoorkeuren van de patiënt
Afspraken rond de zorgdoelen
Wilsverklaringen
(Deze vraag is verplicht)
Had de patiënt een schriftelijke wilsverklaring ingevuld?
(Deze vraag is verplicht)
Specificeer welke wilsverklaring
(Deze vraag is verplicht)
Heeft de patiënt ooit specifieke wensen geuit over een medische behandeling die zij/hij al dan niet wilde in de laatste levensfase?
(Deze vraag is verplicht)
Heeft u ooit met de patiënt over deze wensen gesproken?
(Deze vraag is verplicht)
Is er gedurende de laatste week voor overlijden een medische procedure of behandeling verricht die niet strookte met zijn/haar geuite wensen?
(Deze vraag is verplicht)
Waren er wensen bij die betrekking hadden op een van volgende medische behandelingen/beslissingen?
al dan niet afzien van verdere levensverlengende behandeling
al dan niet de patiënt continu buiten bewustzijn houden dmv medicatie tot a/h overlijden
al dan niet voorschrijven, verstrekken of toedienen van een geneesmiddel met het expliciete doel het levenseinde te bespoedigen
(Deze vraag is verplicht)
Heeft de patiënt ooit een wens geuit over wie in haar/zijn plaats beslissingen moest nemen over medische (be)handelingen voor het geval zij/hij dat zelf niet meer zou kunnen?
(Deze vraag is verplicht)
Heeft u ooit met de patiënt over deze wens gesproken?
(Deze vraag is verplicht)
Indien de situatie zich stelde, is deze persoon dan geconsulteerd?